Belangrijke informatie

Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Hurmes Dierenthoes ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden binnen de stichting, dit conform artikel 3 van de statuten. Binnen de stichting zijn er geen betaalde functies. De vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoeding. De beheerders hebben de dagelijkse zorg over de dieren en het onderhoud van de boerderij Hurmes met alle opstallen en ondergrond. De beheerders ontvangen voor hun werkzaamheden binnen de stichting geen financiële vergoeding.

Wij zijn voor inkomsten volledig afhankelijk van donaties, giften en adoptanten. Wij ontvangen geen subsidies en hebben geen winstoogmerk. Alle gelden komen ten goede aan de opvang en verzorging van de dieren die wonen in het Dierenthoes. Wil je ons steunen of een van onze dieren adopteren, klik dan hier onder.