Wat we doen

Dieren opvangen
Vanuit vele kanten krijgen we aanvragen voor opname, het ene verhaal vaak nog schrijnender dan het andere. Elke organisatie, asiel of particulier kan in principe een aanvraag indienen voor opname van een dier dat past binnen onze doelstellingen.

In het Dierenthoes zijn er diverse kamers en terreinen ingericht voor de dieren, passend bij hun specifieke behoeftes. Het ene dier is graag onderdeel van een groep, een ander dier heeft liever een plekje waar hij of zij zich kan terugtrekken. Zeker in het begin. De dagelijkse zorg wordt gegeven door ons en een vast team van vrijwilligers. Wij wonen bij Hurmes Dierenthoes, zodat er dag en nacht zorg aanwezig is. En dat is regelmatig nodig.
Er is aandacht voor de voeding en medische zorg die de dieren nodig hebben. We worden hierbij al meer dan 20 jaar professioneel ondersteund door Dierenartsenpraktijk de Keizer in Kessel-Eik. Zonder hun kennis zouden we ons werk niet zo goed kunnen doen.

Eenmaal bij het Dierenthoes aangekomen, hoeven deze dieren nooit meer weg.

Welke dieren kunnen bij Hurmes terecht?

In principe kunnen huisdieren zoals honden, katten, knaagdieren, kleine hoefdieren zoals varkens, geiten en pony’s, pluimvee, watervogels, volièrevogels en grote boerderijdieren bij ons in aanmerking komen voor een plekje als zij voldoen aan een van de volgende criteria:

  • Dieren die oud, ziek of gehandicapt zijn
    Dieren die met de dood bedreigd worden door hun fysieke of gedragsprobleem.
  • Dieren die geen kans meer maken op adoptie en al lange tijd in het asiel verblijven
  • Dieren wiens baasje overleden is waarbij de familie het dier niet kan/wil overnemen en welke vaak hierdoor moeilijk te plaatsen is.

Welke dieren nemen wij niet op?

  • Gezonde dieren die de mogelijkheid hebben om op een normale manier en binnen een redelijke termijn te kunnen worden geadopteerd
  • Agressieve dieren (gevaarlijk voor zichzelf, voor hun omgeving of voor de andere mensen of dieren)
  • Exotische dieren, roofvogels, reptielen, amfibieën

Stichting Hurmes Dierenthoes behoudt zich het recht voor het besluit of het dier in aanmerking komt voor opname.

Voorlichting en verzorging

Naast het verzorgen van de dieren, wordt er ook veel tijd gestoken in voorlichting en informatie over de verzorging van de dieren. Basisscholen kunnen een kijkje komen nemen bij Hurmes Dierenthoes wat er allemaal komt kijken om je favoriete dier goed te verzorgen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met dieren. Onze twee zoons Luca en Sem zijn met dieren opgegroeid. Ze weten hoe met de dieren om te gaan maar ook hoe ze de dieren moeten respecteren. Heel belangrijk maar vaak vergeten. Ook dieren hebben rust en een eigen plekje nodig, het zijn geen speeltjes of dingen. Het zijn levende wezens die pijn en angst voelen, maar ook veiligheid en plezier.

We geven onze kinderen dit mee. Door dit ook te delen met andere kinderen kunnen zij spelenderwijs leren hoe je op de juiste manier met je dier omgaat.

Ook ouderen zijn welkom voor een kijkje achter de schermen en hierbij te genieten van de dieren en de prachtige omgeving rondom ons Thoes. Voor koffie en thee wordt gezorgd! 

Bezoek Hurmes

Wil je een bezoek plannen met een groep kinderen of ouderen? Neem dan contact op met Stichting Hurmes Dierenthoes.

We hopen je snel te zien!