Helpen?

Stichting Hurmes Dierenthoes is voor inkomsten volledig afhankelijk van giften, donaties en adoptanten. We ontvangen geen subsidies en zijn dus blij met elke steun die we krijgen om onze dieren een forever home te kunnen geven.

Help ons en geef voor de dieren die anders vergeten worden.
Je kunt onze dieren op de volgende manier helpen.
Door structurele steun te bieden in de vorm van een maandelijkse donatie (gebruik hiervoor onderstaand formulier), een eenmalige donatie over te maken op NL80 ABNA 0248 6481 44 T.A.V. Stichting Hurmes Dierenthoes, een eenmalige donatie via de onderstaande knop, helpen in natura, adopteren op afstand, meedoen aan Hurmes Teaming of met je bedrijf via Vrienden van Hurmes

Voor onze lieve Belgische donateurs, helaas kunnen wij geen Bancontact aanbieden.

Doneren

Bedrag

Schenken met belasting voordeel

Stichting Hurmes Dierenthoes heeft de ANBI status, wat staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wij hoeven geen belastingen (successierechten of schenkingsrecht) te betalen over erfenissen of schenkingen die we ontvangen. De ANBI-status is een status die toegekend wordt door de Belastingdienst. Meer informatie kunt u vinden op de Belasting site.

Het betekent ook dat u als donateur in bepaalde gevallen uw donatie kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.  

Wilt u graag meer dieren helpen van Stichting Hurmes Dierenthoes, zonder dat het u meer geld kost? Ook dat kan. Met een periodieke schenking kunt u uw gift aftrekken van de belasting. Schenkt u vervolgens dat belastingvoordeel weer aan Stichting Hurmes Dierenthoes, dan helpt u méér dieren terwijl u netto nog steeds hetzelfde betaalt. Hier snijdt het mes aan twee kanten.

Hoe komt u in aanmerking voor dit belastingvoordeel?

  • Download de overeenkomst periodieke gift
  • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren. Één voor uzelf en één voor ons. Vul beide overeenkomsten in en onderteken ze.
  • U kunt de ingevulde overeenkomsten mailen naar info@hurmesdierenthoes.nl of per post versturen naar:
    Stichting Hurmes Dierenthoes
    Lochtstraat 22
    6039RV Stramproy (Nederland)
  • Nadat we de overeenkomsten hebben verwerkt en ondertekent, krijgt u uw exemplaar terug. Bewaar deze overeenkomst goed. Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar en dan moet u dit document kunnen overleggen.

Nalaten aan Hurmes dierenthoes

Wilt u Stichting Hurmes Dierenthoes graag als goed doel opnemen in uw testament, maar weet u niet precies hoe u dit kunt doen? Het antwoord vindt u op toegift.nl. Met een toegift kunt u nog één keer opkomen voor de dieren.