Waar staan we voor

Elk levend wezen heeft recht op een waardig leven. Helaas is de werkelijkheid anders. Veel dieren kennen geen liefde (meer) en worden gedumpt, in een asiel of zelfs op straat. Wij vangen de dieren op die geen kans meer hebben op een dierwaardig leven, die geen kans meer hebben op adoptie vanwege hun leeftijd, ziekte of handicap of dieren die zelfs met de dood bedreigd worden.

Onze doelstellingen zijn duidelijk:

Permanente opvang voor dieren die:

Verder hebben wij de volgende subdoelen:

  • mensen bewuster maken vooraf aan de aanschaf van een huisdier door voorlichting en informatie verstrekking,
  • kinderen leren omgaan met dieren en bewust maken hoe ze dieren moeten verzorgen,
  • mensen in contact brengen met onze dieren en de mogelijkheid geven om ook hun steentje bij te dragen aan de opvang en verzorging van deze dieren.